XII Forum Europa Nostra

Termin oddania pełnego tekstu referatu do 1 września 2019 r.

Opłata

Rejestracja

Kartę zgłoszenia, abstrakt oraz pełny tekst referatu należy przesłać na adres e-mail: biuro@academiaeuropanostra.eu

Dowód wpłaty opłaty konferencyjnej proszę kierować na adres e-mail: biuro@academiaeuropanostra.eu (w tytule maila proszę wpisać: OPŁATA XII FEN 2019 + imię i nazwisko uczestnika).

Terminy:

Termin zgłoszenia – 30 lipca 2019 r.
Termin wniesienia opłaty konferencyjnej – 10 sierpnia 2019 r.
Termin oddania pełnego tekstu - do 1 września 2019 r.
Termin decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu referatu – 15 września 2019 r.

Pliki do pobrania:

Komunikat - PDF
Komunikat - Word
Karta zgłoszenia - PDF
Karta zgłoszenia - Word
RODO

Wymogi redakcyjne:

Wymogi redakcyjne czasopisma Baltic Region
Wymogi redakcyjne czasopisma Ekonomiczne Problemy Turystyki
Wymogi edytorskie rozdziału w monografii z listy MNiSW
Wymogi redakcyjne Economic and Social Development