XII Forum Europa Nostra

„Turystyka i praca – lepsza przyszłość dla wszystkich”

Turystyka jest niezwykle interesującym i wielowymiarowym zjawiskiem współczesnego świata. Stale rosnąca liczba osób podróżujących powoduje implikacje dla wielu sfer życia społecznego, gospodarczego i politycznego. Funkcje pełnione przez turystykę nie ograniczają się jedynie do istotnych z indywidualnego punktu widzenia kwestii wypoczynku i kształcenia, ale dotyczą również rozwoju regionów turystycznych czy zapewnienia źródła utrzymania dla ponad 10% pracujących na świecie.

Skala ruchu turystycznego, w którym uczestniczy ponad miliard osób rocznie, stawia przed turystyką wciąż nowe wyzwania. Rosnące i szybko zmieniające się upodobania turystów generują coraz większe zapotrzebowanie na obsługę, która jest wyjątkowo pracochłonna. Turystyka jest jednym z największych pracodawców, tworzy nowe miejsca pracy, przyczyniając się do aktywizacji obszarów recepcji turystycznej. Praca w turystyce daje wiele możliwości rozwoju. Umożliwia pracownikom realizację pasji życiowych i osiąganie satysfakcji z dobrze wykonanej pracy.

Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO), dostrzegając znaczenie kadr turystycznych, ogłosiła hasło przewodnie roku 2019: „Turystyka i praca – lepsza przyszłość dla wszystkich”. Ta myśl przewodnia jest tematem międzynarodowej konferencji naukowej, która odbędzie się w Gdańsku 18 października 2019 r. Gdańsk jako miasto otwarte, tolerancyjne i europejskie jest predystynowany do organizacji tej konferencji. Dziedzictwo historyczne, etos pracy i solidarności kreują jego unikalny potencjał turystyczny.

Podczas konferencji omówione zostaną zagadnienia korespondujące z tematem, takie jak:

Do udziału w konferencji zapraszamy środowisko naukowe, decydentów, pracodawców i pracowników turystyki oraz wszystkich zainteresowanych tematem.