XII Forum Europa Nostra

Komitet Honorowy

Anna Krupka - Wiceminister Spotu i Turystyki
Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego
Aleksandra Dulkiewicz – Prezydent Miasta Gdańska
Prof. dr hab. Janusz Zarębski - Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
Prof. dr hab. Jerzy Gwizdała - Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
Dr inż. Maria Chomka prof. WSTih - Rektor Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
Prof. dr hab. Andrzej S. Grzelakowski - Dziekan Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
Dr Robert Andrzejczyk - Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej
Marta Chełkowska - Prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
Bogdan Donke - Prezes Pomorskiego oddziału Polskiej Izby Turystyki
Roland Budnik – Dyrektor Gdańskiego Urzędu Pracy
Dr Zbigniew Canowiecki – Prezes „Pracodawcy Pomorza”
Łukasz Wysocki - Prezes Gdańskiej Organizacji Turystycznej

Komitet Naukowy

Przewodnicząca Komitetu naukowego

Dr hab. Beata Meyer, prof. nadzw. US Uniwersytet Szczeciński

Członkowie

Prof. dr Valentin Korneevets, Uniwersytet Federalny im. I. Kanta w Kaliningradzie (Rosja)
Prof. dr Ivan Gumenyuk, Uniwersytet Federalny im. I. Kanta w Kaliningradzie (Rosja)
Prof. dr Marijan Cingula, University of Zagreb(Chorwacja)
Prof. dr hab. Tadeusz Palmowski, Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Tadeusz Stegner, Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Eduardas Spiriajevas Klaipeda University, Lithuania
Dr hab. Wiesław Alejziak, prof. nadzw. AWF w Krakowie, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie 
Prof. dr hab. Barbara Marciszewska, Uniwersytet Morski w Gdyni
Dr hab. Joanna Kizielewicz, prof. nadzw. UMG, Uniwersytet Morski w Gdyni
Dr hab. Jacek Borzyszkowski, prof. nadzw. WSB, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Dr hab. Adam Przybyłowski, prof. UMG, Uniwersytet Morski w Gdyni
dr hab. Katarzyna Czernek- Marszałek, prof. nadzw. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Doc. dr Anna Białk – Wolf, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
Dr Joanna Kurowska - Pysz, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Dr Jarosław Lichacy- Politechnika Koszalińska
Dr Marzena Wanagos, Uniwersytet Morski w Gdyni
Dr Agnieszka Sawińska, Uniwersytet Szczeciński
Dr Katarzyna Skrzeszewska, Uniwersytet Morski w Gdyni
Dr Tomasz Studzieniecki, Uniwersytet Morski w Gdyni – sekretarz

Komitet Organizacyjny

Dr Tomasz Studzieniecki – przewodniczący
Dr Anna Gardzińska, Uniwersytet Szczeciński
Mgr Domagoj Cingula, Organizator konferencji ESD (Chorwacja)
Mgr Edmund Matowski, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
Mgr Dominika Mikołajewska, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
Mgr inż. Daniel Pietrzak, Przedstawiciel Hotelu Mercure Gdańsk Stare Miasto
Mgr Teresa Suchodolska, Wiceprezes Academia Europa Nostra – sekretarz

Pliki do pobrania:

PDF- MSiT udział w Komitecie Honorowym.
PDF- Patronat Honorowy Prezesa POT.
PDF- Patronat Honorowy PROT.
PDF- Patronat Honorowy Pracodawcy Pomorza.
PDF- Patronat Rektora UMG.