XII Forum Europa Nostra

Komitet Honorowy

Witold Bańka - Minister Spotu i Turystyki
Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego
Aleksandra Dulkiewicz – Prezydent Miasta Gdańska (tbc)
Profesor Janusz Zarębski - Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
Profesor Jerzy Gwizdała - Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
Doc. dr Mariola Łuczak - Rektor Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
Dr Robert Andrzejczyk - Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej
Marta Chełkowska - Prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
Bogdan Donke - Prezes Pomorskiego oddziału Polskiej Izby Turystyki
Roland Budnik – Dyrektor Gdańskiego Urzędu Pracy
Dr Zbigniew Canowiecki – Prezes „Pracodawcy Pomorza”
Łukasz Żelewski - Prezes Agencji Rozwoju Pomorza (tbc)
Łukasz Wysocki - Prezes Gdańskiej Organizacji Turystycznej

Komitet Naukowy

Przewodnicząca Komitetu naukowego

Dr hab. Beata Meyer, prof. nadzw. US Uniwersytet Szczeciński

Członkowie

Prof. dr Valentin Korneevets, Uniwersytet Federalny im. I. Kanta w Kaliningradzie (Rosja)
Prof. dr Ivan Gumenyuk, Uniwersytet Federalny im. I. Kanta w Kaliningradzie (Rosja)
Prof. dr Marijan Cingula, University of Zagreb(Chorwacja)
Prof. dr hab. Tadeusz Palmowski, Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Tadeusz Stegner, Uniwersytet Gdański
Dr hab. Wiesław Alejziak, prof. nadzw. AWF w Krakowie, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie 
Prof. dr hab. Barbara Marciszewska, Uniwersytet Morski w Gdyni
Dr hab. Joanna Kizielewicz, prof. nadzw. UMG, Uniwersytet Morski w Gdyni
Dr hab. Jacek Borzyszkowski, prof. nadzw. WSB, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Dr hab. Adam Przybyłowski, prof. UMG, Uniwersytet Morski w Gdyni
Doc. dr Anna Białk – Wolf, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
Dr Joanna Kurowska - Pysz, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Dr Jarosław Lichacy- Politechnika Koszalińska
Dr Marzena Wanagos, Uniwersytet Morski w Gdyni
Dr Agnieszka Sawińska, Uniwersytet Szczeciński
Dr Katarzyna Skrzeszewska, Uniwersytet Morski w Gdyni
Dr Tomasz Studzieniecki, Uniwersytet Morski w Gdyni – sekretarz

Komitet Organizacyjny

Dr Tomasz Studzieniecki – przewodniczący
Dr Anna Gardzińska, Uniwersytet Szczeciński
Mgr Domagoj Cingula, Organizator konferencji ESD (Chorwacja)
Mgr Edmund Matowski, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
Mgr Dominika Mikołajewska, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
Mgr inż. Daniel Pietrzak, Przedstawiciel Hotelu Mercure Gdańsk Stare Miasto
Mgr Teresa Suchodolska, Wiceprezes Academia Europa Nostra – sekretarz