XII Forum Europa Nostra

Publikacje

Najlepsze prace zostaną opublikowane bezpłatnie w zeszytach naukowych:

Pliki do pobrania:

Wymogi redakcyjne czasopisma Baltic Region
Wymogi redakcyjne czasopisma Ekonomiczne Problemy Turystyki
Wymogi edytorskie rozdziału w monografii z listy MNiSW
Wymogi redakcyjne Economic and Social Development