AKADEMIA MORSKA W GDYNI,
ACADEMIA EUROPA NOSTRA
oraz
Polski Klaster Morski
serdecznie zapraszają do udziału w seminarium naukowym:

„Europejskie Ugrupowania
Współpracy Terytorialnej
a rozwój Regionu Morza Bałtyckiego”


zorganizowanym w dniu 4 grudnia 2015 r.
w Akademii Morskiej w Gdyni

w ramach
VIII FORUM EUROPA NOSTRA

Forum odbywa się pod honorowym patronatem
Pana Jarosława Wałęsy - Posła do Parlamentu Europejskiego

Prosimy o potwierdzenie swojego udziału telefonicznie
(tel.: 784-683-139) lub mailowo na adres: teresa.suchodolska@wp.pl
Oczekujemy na Państwa zgłoszenia do dnia 25 listopada 2015 roku.
Serdecznie zapraszamy!


  Podczas spotkania zostaną przedstawione wyniki badań dotyczące funkcjonowania ugrupowań EUWT w Europie i Polsce. Omówione zostaną doświadczenia euroregionu Bałtyk i Polskiego Klastra Morskiego. Podjęta zostanie dyskusja na temat kierunków współpracy międzynarodowej
w regionie ze szczególnym uwzględnieniem transportu, turystyki i środowiska.
  Do udziału w seminarium zapraszamy naukowców, przedstawicieli administracji, biznesu, organizacji społecznych oraz wszystkich zainteresowanych problematyką współpracy terytorialnej w Regionie Morza Bałtyckiego.
  Serdecznie zachęcamy do zgłaszania propozycji wystąpień, które po zatwierdzeniu przez Komitet Naukowy znajdą się w programie seminarium.